Aktualności

VII Mikołajkowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Wągrowca

01.12.2017

6 grudnia 2017 roku w naszym Aquaparku odbędą się VII Mikołajkowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Wągrowca.

Zapisu na zawody można dokonać w nieprzekraczalnym terminie 4.12.2017 do godz. 15:00. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zawodów. 

 

 

 

VII MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
06.12.2017r Aquapark Wągrowiec
 

I Organizator:
Aquapark Wągrowiec,
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu

II Cel zawodów:
- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży z powiatu wągrowieckiego
- propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży


III Termin i miejsce zawodów:
06.12.2017 (środa - godzina 8:30) 
Aquapark Wągrowiec, ul. Kościuszki 49a
Osoby kontaktowe: Jacek Świostek 696 155 604 lub a.swiostek@aquapark.wagrowiec.eu

 

IV Warunki uczestnictwa:
- prawo startu w zawodach mają uczniowie Szkół Podstawowych, z powiatu Wągrowieckiego. Jeden zawodnik ma prawo startować 2 konkurencjach indywidualnych i raz w sztafecie
- w zawodach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni przez szkołę w terminie, nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów


V Grupy wiekowe w kategoriach dziewcząt i chłopców:

GRUPY WIEKOWE

dzieci klas II Szkół Podstawowych
dzieci klas III Szkół Podstawowych
dzieci klas IV Szkół Podstawowych
dzieci klas V Szkół Podstawowych
dzieci klas VI Szkół Podstawowych
dzieci klas VII Szkół Podstawowych

25 m styl dowolny klasy 2,3
50 m styl dowolny klasy 4,5,6,7
25 m styl grzbietowy klasy 2,3
50 m styl grzbietowy klasy 4,5,6,7
50 m styl klasyczny klasy 4,5,6,7
8x50 m styl dowolny reprezentacja szkoły
(sztafety mieszane 4 dziewczynki, 4 chłopców)

 

VI Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany w programie

VII Nagrody
- za zajęcie pierwszych trzech miejsc, przyznawane będą medale w każdej konkurencji oraz dyplomy
- sztafeta w kategorii, która uzyska najlepszy wynik otrzyma puchar

 

VIII Przepisy techniczno – organizacyjne
- pływalnia o długości 25m, 5 torów
- temperatura wody minimum 27-28 °C
- ręczny pomiar czasu
- zawody zostaną rozegrane seriami na czas
- każdy zawodnik ma prawo startu w maksymalnie dwóch konkurencjach
- dekoracje będą przeprowadzane po zakończeniu sztafet
- organizator zapewnia opiekę medyczną
- podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP
- w sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem
- organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w obiekcie sportowym, zgubione, jak również szkody.
- zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych oraz wizerunku zawodnika w celu przedstawienia wyników zawodów oraz umieszczenia zdjęć na stronie internetowej


IX Zgłoszenia do zawodów:
* zgłoszenia zawodników przesyłają Dyrektorzy szkół listownie lub na
email a.swiostek@aquapark.wagrowiec.eu
Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń - 04.12.2017 godzina 15:00

 

X Program zawodów
8:30 – rozgrzewka
9:00 – oficjalne otwarcie zawodów, start uczniów

1. 25m styl dowolny klas II dziewcząt
2. 25m styl dowolny klas II chłopców
3. 25m styl dowolny klas III dziewcząt
4. 25m styl dowolny klas III chłopców

5. 50m styl dowolny klas IV dziewcząt
6. 50m styl dowolny klas IV chłopców
7. 50m styl dowolny klas V dziewcząt
8. 50m styl dowolny klas V chłopców
9. 50m styl dowolny klas VI dziewcząt
10. 50m styl dowolny klas VI chłopców
11. 50m styl dowolny klas VII dziewcząt
12. 50m styl dowolny klas VI chłopców
13. 25m styl grzbietowy klas II dziewcząt
14. 25m styl grzbietowy klas II chłopców
15. 25m styl grzbietowy klas III dziewcząt
16. 25m styl grzbietowy klas III chłopców

17. 50m styl grzbietowy klas IV dziewcząt
18. 50m styl grzbietowy klas IV chłopców
19. 50m styl grzbietowy klas V dziewcząt
20. 50m styl grzbietowy klas V chłopców
21. 50m styl grzbietowy klas VI dziewcząt
22. 50m styl grzbietowy klas VI chłopców
23. 50m styl grzbietowy klas VII dziewcząt
24. 50m styl grzbietowy klas VII chłopców
25. 50m styl klasyczny klas IV dziewcząt
26. 50m styl klasyczny klas IV chłopców
27. 50m styl klasyczny klas V dziewcząt
28. 50m styl klasyczny klas V chłopców
29. 50m styl klasyczny klas VI dziewcząt
30. 50m styl klasyczny klas VI chłopców
31. 50m styl klasyczny klas VII dziewcząt
32. 50m styl klasyczny klas VII chłopców
33. 8x50m styl dowolny sztafety mieszane