Aktualności

Konkurs ofert na dzierżawę sklepu sportowego w Aquaparku

09.11.2017

REGULAMIN KONKURSU OFERT
,,NAJEM SKLEPU SPORTOWEGO
W AQUAPARKU W WĄGROWCU”


1. Zadaniem konkursu jest pozyskanie i wyłonienie najkorzystniejszej z ofert w celu wydzierżawienia sklepu sportowego o powierzchni 21,76 m2, znajdującego się w holu głównym Aquaparku w Wągrowcu.

2. Oferty powinny być przedstawione w formie pisemnej i zawierać informacje dotyczące proponowanej kwoty dzierżawy za 1m2, wyszczególnienie asortymentu towarów przeznaczonych do sprzedaży, godzin otwarcia sklepu, ilości zatrudnionego personelu, propozycji świadczenia usług dodatkowych lub sprzedaży towarów innych niż sportowe.

3. Zarząd Aquaparku zakłada możliwość przyjmowania ofert z propozycjami prowadzenia działalności innej niż sklep sportowy na zasadach opisanych w punkcie 2.

4. Istnieje możliwość wydzierżawienia dodatkowej powierzchni użytkowej mogącej stanowić zaplecze sklepu lub możliwość powiększenia go o kolejne 10,73 m2. Łączna powierzchnia dzierżawionej powierzchni wynosiłaby 32,49m2.

5. Zarząd Spółki w przypadku pojawienia się takiej propozycji w ofercie rozważa możliwość podziału sklepu na dwa lub trzy mniejsze. Realizacja przebudowy może nastąpić wyłącznie na koszt Oferenta po uprzedniej pisemnej akceptacji projektu przez Zarząd.

6. Oferty mogą składać osoby oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

7. Planowane rozpoczęcie współpracy: 1 stycznia 2018 roku.

8. Planowany okres współpracy: na czas nieokreślony.

9. Pytania dodatkowe można kierować na adres mailowy sekretariat@aquapark.wagrowiec.eu lub telefonicznie pod nr tel. 67 268 55 55 wew. 100.

10. Oferty można składać bezpośrednio w sekretariacie Aquaparku lub drogą mailową na adres: sekretariat@aquapark.wagrowiec.eu

11. Oferty konkursowe należy składać do 30 listopada 2017 roku.

12. Organizator konkursu będzie się kontaktował tylko w wybranymi oferentami.

13. Informacja o wyniku konkursu i wyborze oferenta zamieszczona będzie na stronie internetowej Aquaparku http://www.aquapark.wagrowiec.eu do dnia 15 grudnia 2017r.

14. Cena wywoławcza za wynajem 1m2 powierzchni wynosi 50 zł netto/m-c.

15. Oferent, którego oferta zostanie wyłoniona w wyniku konkursu zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości 800,00 zł netto do 31.12.2017r./-/Zarząd Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.

 

 

W dniu 6 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o wyborze jednego z oferentów, którzy złożyli swoje propozycje na najem sklepu sportowego w Aquaparku w Wągrowcu. Konkurs wygrała firma Aqua-Sport z Pobiedzisk z zaproponowaną stawką 61 zł netto za 1 m2 .