Aktualności

Klauzula RODO

08.08.2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:


1. Administratorem Pana/ Pani przetwarzanych danych osobowych jest:


Aquapark Wągrowiec Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 49a
62-100 Wągrowiec


2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a (zgoda osoby lub prawnego opiekuna) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji umowy korzystania z infrastruktury Aquapark Wągrowiec.


3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie realizacji umowy.


4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres  obowiązywania umowy oraz rok po jej zakończeniu w celu ewentualnych reklamacji lub roszczeń.


5. Dane nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych i nie będą przetwarzane w procesie profilowania.


6. Posiadam  prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;


7. Inspektorem Ochrony Danych w Aquapark Wągrowiec Sp. z o. o. jest:

  • Marcin Bernas
    inspektor@scsystem.pl