Aquabobas

Program z zakresu oswojenia z wodą dzieci w wieku niemowlęcym

Celem kursu jest oswojenie z wodą poprzez wstępną adaptację do środowiska wodnego, która ma na celu przygotowanie dziecka do uczenia się w przyszłości podstawowych umiejętności pływackich.

 

Program z zakresu oswojenia z wodą dzieci w od 1 roku do 3 lat

Celem kursu jest oswojenie z wodą poprzez wstępną adaptację do środowiska wodnego. Przez adaptację wstępną do środowiska wodnego rozumiemy taki proces psychiczny, motoryczny i fizjologiczny dziecka, w którym reakcje uczącego się pływać są na tyle złagodzone, że zarówno uwaga, jak i aparat ruchowy ćwiczącego dziecka są przygotowane do percepcji dydaktycznej, czyli do rozpoczęcia właściwego nauczania pływania.